top of page
tlo TLF-2023_BIG.jpg
LOGO-TLF-2023.png

September 20-21, 2023, Warsaw

Innovations as the foundation of business success

Konferencja FutureLog 2024 będzie spotkaniem  menedżerów logistyki i transportu z wielu branż, żywo zainteresowanych zmianami zachodzącymi w łańcuchach dostaw. Każda firma, funkcjonująca w tej pasjonującej, ale i wymagającej branży, będzie musiała dostosować się do zmian, którym podlega biznes. Misją organizatorów FutureLog 2024 jest przybliżenie natury tych zmian, wskazanie wyzwań które najbardziej dotkną branżę TSL w nachodzących latach oraz stworzenie pola do dyskusji, w efekcie której menedżerowie będą mogli nakreślić strategie transformacji, najlepiej pasujące do profilu ich firm.

Transport&Logistics Future 2023 is a conference organized as part of the long-term cooperation between BVL International Chapter Poland and Eurologistics Media Group. On September 20-21, 2023 in Warsaw, logistics and transport managers from many industries will be able to participate in an international event dedicated to the analysis of the achieved effects and prospects for the development of the supply chain. New requirements for processes in the real world and the emerging virtual world will be presented, to which all economic entities will have to adapt. Managers of manufacturing and retail companies will present projects, that are already implemented and present new expectations towards logistics service providers.

 

The starting point for the event's program was a study on the implementation of innovation in supply chains. Innovation has been, is and will continue to be a cornerstone of business success, as only a creative attitude guarantees increased ability to to satisfy customers' needs. Their satisfaction is the generator of further contracts and business orders, the effective execution of which ensures success, i.e. the permanent achievement of a surplus of revenues over expenses in the company. The keynote speech of the Transport&Logistics Future 2023 conference will be devoted to discussing the conclusions of a from a survey of European economic leaders.

LOGO-TLF-2023.png

Development of logistics and improvement of its processes over the years has been driven by changes in the automotive industry. The same applies to the 2020s, and one example is the implementation of new technologies. We will learn about the achievements and plans of the world's oldest automotive corporation and, through the example of collaboration with Seifert Logistics, we will see how far we can go in terms of integrating processes between manufacturers and logistics operators. The conference program also includes presentations on further innovations in the logistics industry.

Supply chains are an important element of the digital economy. Their functioning will be presented during the meeting in the form of expert reports and a synthesis of theoretical research. The leader of this part of the seminar will be Professor Wojciech Paprocki, Ph.D., the director of the Institute of Infrastructure, Transport, and Mobility at the Warsaw School of Economics.

The development of the digital economy determines the scope and pace of IT technology implementation.

 

The authors of the most advanced solutions, as well as the users of these solutions, will present examples of projects that have prompted improvements in the efficiency and effectiveness of logistics processes, as well as enhancing cybersecurity. Within the framework of global climate and energy policies, the modification of economic activities, including transportation, to meet ESG criteria is becoming increasingly important. Therefore, among the speakers, there will be experts who will describe programs and the effects of actions aligned with decarbonization programs.

Robotization and automation are solutions that enable increased efficiency of logistics processes through the use of robots, drones, and other devices. The conference will address issues related to the implementation of these technologies in warehouses, manufacturing, intralogistics, and other logistics processes, as well as the challenges associated with their implementation and integration with other solutions. In the evening, as part of TLN 23, we invite you to a cocktail party where you can freely discuss the conclusions from the individual presentations and establish new business contacts.

We already invite you to Warsaw today!

Speakers
Kotwica 1
Kotwica 2
Kotwica 3

Program

Program konferencji Transport&Logistics Future 2023 poświęcony zostanie zmianom zachodzącym w logistyce, transporcie i produkcji oraz innowacjom, którą napędzają transformację łańcuchów dostaw. Formuła spotkania obejmuje prelekcje problemowe, prezentacje studiów przypadku,
debaty oraz panele tematyczne. Uzupełnieniem oficjalnej części konferencji będą dyskusje, toczone podczas nieformalnego networkingu.

9:30 - 10:30
Rejestracja gości i powitalna kawa
10:30 - 10:45
Powitanie i słowo wstępne

Prof. dr hab. Wojciech Paprocki, SGH w Warszawie - IITM;

Jan Brachmann, Seifert Polska;

Adam Błuś, Eurologistics

Agenda

AGENDA

Dzień 1 - 20.09.2023
10:45 -11:15
KEYNOTE SPEECH
Resilience as the new target function of global value added chains

Martin Schwemmer, Bundesvereinigung Logistik e. V. 

1. Resilience – remedy for ruptured value added chains
2. Supply capability vs. cost minimisation in inventory management
3. Regionalisation – more expensive but beneficial in terms of sustainability and resource availability
4. Towards dual and cross-sourcing in procurement strategy
5. End-to-end supply chain management and deeper integration along the in-house value added chain
6. Transparency as an enabler for the adaptive value added chain
7. Thinking in networks promotes rapid adaptation to changing market conditions  

15:30 - 16:00
Gdyby płotki opuściły staw. Skutki wystąpienia zaburzeń gospodarczych na rynek TSL

dr inż. Grzegorz Lichocik, Supply Chain & Logistics Network Expert

O zachowaniu równowagi ekosystemu mówią obecnie wszystkie postępowe organizacje.  Intuicyjnie czujemy, że utrzymanie pewnego zrównoważonego poziomu jest dobre dla wszystkich jego uczestników, ale czy wszyscy postrzegamy to otoczenie tak samo ?
 
W podobnym systemie funkcjonują organizacje tworzące branżę przewoźników drogowych, które dla lepszego zobrazowania problemów zostały przedstawione jako środowisko ryb współżyjących w stawie. Dla hodowców ryb najważniejszym celem jest uzyskanie możliwie największych połowów przy ponoszeniu limitowanych nakładów. Trzeba unikać sytuacji utraty równowagi w ekosystemie, bowiem brak równowagi powoduje obniżenie efektów lub konieczność zwiększenia nakładów.
 
Zaburzenia na rynku, których mieliśmy nadmiar w ostatnim czasie ale też i występujące szerszej perspektywie trendy gospodarki światowej związane z globalizacją, demografią czy zmianami technologicznymi wpływają zasadniczo na dynamikę zmian w ekosystemie.  
 
Elastyczność organizacji na zachodzące zmiany określana jest sposobem dostosowywania się  jej w warunkach niepewności. Każde ze stad ryb, które współżyją w stawie wykazują różną zdolność do adaptacji do nowych warunków.
 
Duże organizacje często lubią siebie określać mianem Agile czym podkreślają swoją wysoką zdolność do adaptacji. W dużej mierze ta ich zwinność opiera się na outsourcingu wybranych działań gospodarczych i ograniczenie swoich własnych zasobów i aktywów, jakie są im niezbędne do prowadzenia wybranej działalności.
Operatorzy logistyczni koncentrują się na świadczeniu usług added value, świadomie korzystając z usług przewoźników drogowych.
 
Strategia koncentracji na Core biznesie jest dobra dla wszystkich i pozwala z jednej strony na dążeniu do maksymalizacji wykorzystania zasobów, z drugiej na ograniczeniu ryzyka posiadania zbyt dużych aktywów, które w przypadku znacznej zmienności rynku byłyby zbytnim obciążeniem.
 
Te zasady działają zarówno w stawie z rybami jak i na rynku dopóki nie wystąpi znaczne zachwianie systemu i nastąpi zachowanie równowagi. Zbyt gwałtowny wzrost lub spadek populacji w jednej grupie będzie wpływał na pozostałe populacje w tym samym ekosystemie. 
 
Małe firmy przewozowe, których jest bardzo duża liczba mają większe możliwości adaptacji do nowych warunków. Jako pierwsze ponoszą  konsekwencje dużych zmian rynkowych. Jeśli warunki zewnętrzne nie będą sprzyjające i nastąpi gwałtowna redukcja ich liczebności, istnieje uzasadnione ryzyko, że ich populacja nie odbudują się gdy zwiększy się popyt na ich usług. Najbardziej aktywni i najsilniejsi gracze na rynku przewozowym będzie ponosił konsekwencje utrzymującej się nierównowagi. Usługi przewozowe nie będą dostępne w pożądanej ilości, ich ceny wzrosną, a niezawodność funkcjonowania łańcuchów dostaw nie będzie zagwarantowana.

Przedstawiana prezentacja jest efektem prac zespołu, który tworzą doświadczeni managerowie i analitycy związani od ponad dwóch dekad z branżą TSL: Prof. Wojciech Paprocki (SGH), Piotr Szreter (DGC)  i dr Grzegorz Lichocik (konsultant budowania efektywnych organizacji).
 
Czy poszczególne populacje ryb współżyjących w stawie TSL są gotowe na zbudowanie dostatecznych kompetencji do zmierzenia się z takimi wyzwaniami jak dekarbonizacja transportu i cyfryzacja procesów gospodarczych? Czy zgromadzony kapitał finansowy i ludzki pozwoli na realizacje ambitnych celów i jak one wpłyną na przyszłość rynku? Zatem co nas czeka w krótkiej i dalszej perspektywie na rynku przewozów drogowych?
 

16:00 - 16:45
Debata 1

Przyszłość rynku usług transportowych i logistycznych w dobie niepewności i geopolitycznych zawirowań

17:15 - 20:15
Cocktail Party & Networking
Dzień 2 - 21.09.2023
12:15 - 13:00
Przerwa kawowa
13:00 - 13:30
Wpływ elastyczności procesów na planowanie produkcji

inż. Robert Brachmann, Uhlmann Pac- Systeme 

Skuteczne planowanie produkcji w firmach zajmujących się produkcją na zamówienie wymaga elastyczności jako kluczewego czynnika sukcesu. Prelekcja zagłębia się w badanie wpływu elastyczności na ten proces i ujawnia krytyczne źródła niepewności w produkcji na zamówienie. Podkreślamy istotną rolę, jaką elastyczność odgrywa w łagodzeniu tych niepewności i poprawie wydajności produkcji.

 

Zaprezentujemy cenne spostrzeżenia dotyczące zwiększania wydajności operacyjnej w środowiskach z obszaru produkcji na zamówienie poprzez praktyczne strategie i studia przypadków.

11:45 - 12:15
Zmniejszenie śladu węglowego w branży logistycznej poprzez wprowadzenie ekologicznych palet transportowych LIBRA PARTNERS

Maciej Włodarczyk, LIBRA PARTNERS

1. Wykorzystanie surowca z recyklingu - dowiemy się, jakie korzyści przynosi recykling surowca HDPE w procesie produkcji palet transportowych i w jaki sposób wpływa na redukcję ilości odpadów i zużycia surowców pierwotnych.
2. Niska waga i wysoka  wytrzymałość -  jak lekkie palety wpływają na ograniczenie emisji CO2 podczas transportu oraz jak ich wytrzymałość przyczynia się do wielokrotnego wykorzystania, redukując zapotrzebowanie na nowe palety.
3. System zarządzania ISO 9001 -  jak certyfikacja ISO 9001 pomaga w monitorowaniu i optymalizacji procesów produkcyjnych, co jest kluczowe dla osiągnięcia naszych celów związanych z ochroną środowiska.
4. Wykorzystanie funduszy unijnych w procesie wymiany palet drewnianych na ekologiczne.

11:15 - 11:45
Zarządzanie śladem węglowym w łańcuchu dostaw
- największe wyzwania i rozwiązania

Weronika Czaplewska, Envirly

Zarządzanie śladem węglowym w łańcuchu dostaw jest ważnym aspektem w dzisiejszym świecie, w którym coraz większy nacisk kładzie się na zrównoważony rozwój i ochronę środowiska. Istnieje wiele wyzwań związanych z redukcją emisji gazów cieplarnianych w całym procesie dostarczania produktów lub usług, a gromadzenie i agregacja danych jest jednym z największych problemów w zarządzaniu śladem węglowym w łańcuchu dostaw.

Wykorzystanie technologii upraszcza proces gromadzenia danych i angażowania innych uczestników łańcucha wartości. Narzędzia i rozwiązania technologiczne Envirly oferują szereg korzyści, które mogą przyspieszyć, ułatwić i usprawnić procesy zarządzania danymi ESG i współpracy między różnymi podmiotami.

14:30 - 15:30
Przerwa na lunch
13:30 - 14:00
Zrównoważona Przyszłość: Projekty Oszczędzania Energii i Ochrony Środowiska w działaniach firmy VELUX

Krystian Żurek, Fabryka VELUX w Namysłowie

W dzisiejszych czasach, dbanie o środowisko naturalne stało się nie tylko ważnym wyzwaniem, lecz także kluczowym priorytetem dla firm działających na rynku globalnym. Firma Velux, będąca liderem w dziedzinie okien dachowych i rozwiązań dachowych, aktywnie dąży do osiągnięcia zrównoważonej przyszłości poprzez innowacyjne projekty z zakresu oszczędzania energii i ochrony środowiska.
W trakcie prelekcji poznamy inspirujące projekty i strategie, dzięki którym firma Velux wciąż posuwa się naprzód w kierunku zrównoważonej przyszłości. Będzie to okazja do zrozumienia, w jaki sposób działania gospodarcze mogą harmonijnie współistnieć z troską o naszą planetę, oraz jak ważne jest zaangażowanie każdego z nas w budowę ekologicznie świadomego społeczeństwa z jednoczesnym krytycznym spojrzeniem w koszty energii całego łańcucha produkcji firmy.

14:00 - 14:30
Przyszłość dekarbonizacji i elektryfikacji transportu drogowego

Dr hab. Jarosław Brach, prof. Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

rozwinięcie

9:30 - 10:00
Poranna kawa
11:00 - 11:40
Współpraca między producentem OEM a dostawcą usług logistycznych - case study

Bastian Ingenohl, MBMPL, Michał Musielak, Seifert Automotive Polska

1.         Wprowadzenie do prelekcji

2.         Prezentacja firmy Seifert Automotive Polska

3.         Model współpracy pomiędzy Merceds-Benz i Seifert Automotive Polska w zakresie logistyki

4.         Dyskusja

11:40 - 12:10
Przerwa kawowa
10:30 - 11:00
Nowoczesna logistyka na przykładzie globalnego koncernu chemicznego

Katarzyna Byczkowska, BASF

W zaledwie kilku ostatnich latach obserwujemy liczne kryzysy globalne i lokalne. Mieliśmy światową pandemię COVID-19, mamy wojny i konflikty o znaczeniu regionalnym, stoimy w obliczu kryzysu klimatycznego i energetycznego, a także powtarzających się co jakiś czas zakłóceń łańcuchów dostaw. W takich okolicznościach nowoczesna, sprawna i oparta o innowacyjne rozwiązania  logistyka staje się kluczową dla rozwoju, a nawet przetrwania wielu biznesów. 
Jak z kwestiami logistycznymi radzi sobie globalny koncern chemiczny operujący na 6 kontynentach? Jak można zaplanować łańcuchy dostaw do ponad 380 fabryk i blisko 80 000 klientów, współpracując jednocześnie z ponad 70 000 dostawców? Jakie innowacje wdrożył i planuje BASF? To wszystko stanowi tematykę wystąpienia BASF Polska podczas Transport & Logistics Future.

10:00 - 10:30
Nowe spojrzenie na biznes

Prof. dr hab. Wojciech Paprocki, SGH w Warszawie 

W 2023 r. przez grupę niezależnych ekspertów przygotowany został nowy raport o sytuacji w branży transportu drogowego rzeczy. Po raz pierwszy wyodrębniono cztery podstawowe grupy przewoźników, biorąc pod uwagę ich pozycję na rynku europejskim, potencjał (kadrowy, organizacyjny i kapitałowy), osiągniętą dojrzałość w zakresie realizacji wytyczonej strategii rozwoju w warunkach zmian strukturalnych w europejskiej gospodarce. Te grupy nazwano: szczupaki, okonie, karpie oraz płocie. Dostrzegając zróżnicowanie między przewoźnikami należącymi do poszczególnych grup można wskazać, jakich zmian w ofercie przewoźników mogą oczekiwać załadowcy z kraju i z zagranicy.

Nowe spojrzenie na biznes ułatwia uchwycić szanse i zagrożenia z jednej strony dla załadowców, operatorów logistycznych oraz spedytorów (usługobiorców) i z drugiej strony dla przewoźników (usługodawców).

12:10 - 12:40
Responsywność łańcuchów dostaw w świecie (do) BANI

dr hab. Marzena Cichosz, prof. SGH w Warszawie 

Szoki podażowe i popytowe, które miały miejsce w ciągu ostatnich dwóch lat na świecie w związku z pandemią Covid-19, inwazją Rosji na Ukrainę, czy obecnym spowolnieniem gospodarczym zaburzyły warunki prowadzenia działalności gospodarczej i sprawiły, że problemy związane z zarządzaniem łańcuchami dostaw na stałe weszły do agendy posiedzeń zarządów wielu przedsiębiorstw. Menedżerowie odpowiedzialni za organizację przepływów rzeczowych i informacyjnych między partnerami w łańcuchach dostaw otrzymali mandat do przeprowadzenia głębokich zmian strukturalnych i operacyjnych nastawionych na wzmocnienie responsywności systemów, w których działają i dostosowanie ich do warunków świata BANI (Brittle – kruchy, Anxious –niespokojny, Non-linear – nieliniowy, Incomprehensible – niezrozumiały). W ramach wystąpienia porozmawiamy o nowych priorytetach łańcuchów dostaw. Na przykładzie dwóch przypadków pokażę jak różne strategie współpracy przemysłu z operatorami logistycznymi mogą zmienić responsywność logistyki i łańcuchów dostaw w czasie kryzysów. 

12:40 - 13:20
Debata 2

Dekarbonizacja i ESG na cenzurowanym

13:20 - 13:55
Podsumowanie konferencji
13:55 - 14:55
Obiad kończący konferencję
Prgram
 Eurologistics and BVL International events in numbers 

Lectures. Debates, Networking. Meetings.

60

Over 60 speakers from Poland and abroad

50

50 lectures
and expert debates

700

Over 700 participants
from the TSL industry

300

Representatives from over 300 companies
Organizers
BVL logo.png

BVL International Chapter Poland Bundesvereinigung Logistik e.V. is an organization of managers and owners of TSL companies and logistics divisions in industry and commerce. The number of members in Europe exceeds 10,000. In different regions of the world there are units called BVL International, in Poland there is BVL Chapter Poland. In past years - before the COVID-19 pandemic - the Polish branch organized international seminars in Katowice and Warsaw.

LOGO MEDIA GROUP EUROLOGISTICS_A3.png

Eurologistics Media Group Eurologistics Media Group is a leader on the Polish market of specialized magazines and events for the logistics, transport and production sectors. We have existed since 2000 and such a long tradition has allowed us to develop an excellent position, thanks to which we reach the most important people in the industry. For over two decades, we have been hosting a logistics celebration, which is the annual Logistics, Transport and Production Gala, during which prestigious awards are presented: Logistics Operator of the Year, Supply Chain Designer and Innovative Product.

PARTNERZY
Content partners, patrons 
New-logo-SGH 2020.jpg
Logo-Seifert-LOGISTICS-GROUP-pos-4c.png
BASF-logo-web-big.webp
LP_standard_logo-07.png
envirly_logotype (2) (1).png
2022-02-21 14_02_11-LOGO_Cargoon_kolor_CMYK (3).pdf - Adobe Acrobat Reader DC.png
uhlmann.png
tslogistic.png
2560px-Velux_logo.svg.png
bottom of page