top of page
FTL_bkgd_00.jpg
Kotwica 1
LOGO-TLF-2023.png

September 20-21, 2023, Warsaw

Hotel BOSS, Warszawa

Innovations as the foundation of business success

Konferencja FUTURELOG 2024 będzie spotkaniem  menedżerów logistyki i transportu z wielu branż, żywo zainteresowanych zmianami zachodzącymi w łańcuchach dostaw. Każda firma, funkcjonująca w tej pasjonującej, ale i wymagającej branży, będzie musiała dostosować się do zmian, którym podlega biznes. Misją organizatorów FUTURELOG 2024 jest przybliżenie natury tych zmian, wskazanie wyzwań które najbardziej dotkną branżę TSL w nachodzących latach oraz stworzenie pola do dyskusji, w efekcie której menedżerowie będą mogli nakreślić strategie transformacji, najlepiej pasujące do profilu ich firm.

Transport&Logistics Future 2023 is a conference organized as part of the long-term cooperation between BVL International Chapter Poland and Eurologistics Media Group. On September 20-21, 2023 in Warsaw, logistics and transport managers from many industries will be able to participate in an international event dedicated to the analysis of the achieved effects and prospects for the development of the supply chain. New requirements for processes in the real world and the emerging virtual world will be presented, to which all economic entities will have to adapt. Managers of manufacturing and retail companies will present projects, that are already implemented and present new expectations towards logistics service providers.

 

The starting point for the event's program was a study on the implementation of innovation in supply chains. Innovation has been, is and will continue to be a cornerstone of business success, as only a creative attitude guarantees increased ability to to satisfy customers' needs. Their satisfaction is the generator of further contracts and business orders, the effective execution of which ensures success, i.e. the permanent achievement of a surplus of revenues over expenses in the company. The keynote speech of the Transport&Logistics Future 2023 conference will be devoted to discussing the conclusions of a from a survey of European economic leaders.

Program
FTL_bkgd_02.jpg

Program konferencji Futurelog 2024 poświęcony zostanie zmianom zachodzącym w logistyce i transporcie oraz innowacjom, które napędzają transformację łańcuchów dostaw. Posłużą temu wystąpienia problemowe oraz dyskusje panelowe, otwarte na pytania i opinie wszystkich uczestników wydarzenia. 

„Sesja handlowa – Przetargi 2024/2025”ma zaś na celu zgromadzenie w jednym miejscu i czasie nadawców transportu (firm produkcyjnych i handlowych) z przedsiębiorstwami TSL  zdolnymi do realizacji ich potrzeb logistycznych.

bkgd_transport.jpg

Transport

Jakiej narodowości są kierowcy, którzy wykonują przewozy po drogach Unii Europejskiej? To pytanie wymaga precyzyjnej odpowiedzi, gdyż przedsiębiorstwa przewozowe muszą rozpoznać strukturę zatrudnienia i znaleźć te kraje w obrębie UE oraz poza jej terytorium, także kraje z innych kontynentów, z których uda się zrekrutować jak najwięcej osób do wykonywania zawodu kierowcy.

W perspektywie co najmniej dziesięciu lat nie uda się wprowadzić do ruchu na drogach publicznych ciężkich pojazdów bezzałogowych (driverless trucks). Ponieważ w Europie średni wiek kierowcy wzrasta, z każdym rokiem narasta potrzeba zastępowania coraz liczniejszej grupy pracowników, którzy odchodzą na emeryturę. Liczba młodzieży w krajach członkowskich UE, którzy chcą rozpocząć karierę zawodową kierowcy maleje, co jest konsekwencją zmian demograficznych. Zatem podstawowym źródłem zasilania kadr przewoźników będą imigranci.

Dla funkcjonowania europejskiego rynku transportowego duże znaczenie może mieć nie tylko proces pozyskiwania imigrantów, którzy będą zatrudniani przez przewoźników zarejestrowanych w krajach UE. Na ten rynek w roli usługodawcy mogą trafić przedsiębiorstwa zarejestrowane poza UE, np. w Ukrainie. To zjawisko stało się widoczne w 2023 r., od kiedy Komisja UE podjęła decyzję o zniesieniu zezwoleń dla przewoźników ukraińskich. Znane są skutki dopuszczenia na terytorium Unii samochodów ciężarowych zarejestrowanych w Ukrainie, kierowanych w wielu przypadkach przez ukraińskich kierowców, którzy do lutego 2022 r., tj. rozpoczęcia agresji Rosji w Ukrainie, byli zatrudnieni w Polsce i innych krajach Europy Środkowej.

Logistyka

W obliczu rosnącej świadomości oraz nowych nieznanych wymagań ekologicznych, firmy logistyczne i produkcyjne będą musiały skupić się redukcji emisji, efektywnym wykorzystaniu zasobów i minimalizacji odpadów, wyzwań w zakresie niedoborów ludzi. Wdrażanie zaawansowanych technologii, takich jak automatyzacja magazynów, robotyka, drony i sztuczna inteligencja, stawia z kolei przed logistyką nowe wyzwania związane z adaptacją  i szkoleniem pracowników. Przejście na bardziej cyfrowe i zintegrowane rozwiązania wymaga inwestycji w nowoczesne technologie, a przedsiębiorstwa muszą dostosować się do cyfrowej transformacji, a także radzić sobie z kwestiami związanymi z cyberbezpieczeństwem. ESG i cyfryzacja są zatem nieodzownymi punktami programu konferencji.

Braki w zaopatrzeniu i globalne kryzys oraz optymalizacja łańcucha dostaw są nierozerwalnie związanymi ze sobą kwestiami. Wartościowe doświadczenia związane z pandemią Covid-19 sprawiły, że firmy logistyczne muszą być bardziej elastyczne w reagowaniu na nagłe kryzysy, jak również dostosowywać strategie wobec niestabilności geopolitycznej czy katastrof naturalnych. W miarę rosnącej globalizacji, zarządzanie skomplikowanymi łańcuchami dostaw stanie się wyzwaniem. Optymalizacja procesów, śledzenie i zarządzanie ryzykiem staną się kluczowymi obszarami do doskonalenia.

Pomówimy też o rosnących i zmieniających się oczekiwaniach klientów. Oczekują oni coraz szybszych, bardziej precyzyjnych i zróżnicowanych dostaw. Dostosowanie się do tych oczekiwań wymaga innowacyjnych rozwiązań logistycznych i doskonałej obsługi klienta. Wzrost znaczenia handlu elektronicznego wprowadza nowe wyzwania związane z obsługą dużych ilości zamówień, zwrotami i konkurencją w obszarze dostaw ekspresowych. Firmy logistyczne muszą być bardziej elastyczne i skalowalne, aby dostosowywać się do zmieniających się warunków rynkowych i zapewniać sprawną obsługę nawet w przypadku nagłych spadków  i wzrostów popytu. Być może, że świat rosnących jednostajnie liniowo wskaźników ekonomicznych już nie wróci a my będziemy poddawani skokowym zmianom w krótkich cyklach.

bkgd_logistyka_ramie.jpg
bkgd_przetargi.jpg

Sesja handlowa – Przetargi 2024/2025

Ideą sesji handlowej, po raz pierwszy włączonej do programu konferencji Futurelog, jest poszerzenie kontaktów między firmami produkcyjnymi i handlowymi, a dostawcami usług transportowych i logistycznych. Dzięki udziałowi sesji możliwe stanie się dodanie wartości do procesów outsourcingowych i kontraktacyjnych poprzez ułatwienie dostępu do odpowiednich dostawców usług oraz lepsze zrozumienie potrzeb firmy przez dostawców.

W ramach sesji reprezentanci nadawców otrzymają do swojej dyspozycji dedykowany i odpowiednio oznaczony stolik. Do niego będą mogli kierować się reprezentanci firm z branży TSL, aby porozmawiać o potrzebach i planach oraz wykonać pierwszy krok w kierunku nawiązania relacji handlowych, ze szczególnym uwzględnieniem udziału w przetargach 2024/2025.

Najbardziej odczuwalnym efektem udziału w sesji handlowej będzie skrócenie czasu weryfikacji rynku pod kątem ofert. Krótkie rozmowy przy stoliku handlowym pozwolą nadawcom zorientować się w ofercie rynkowej i w chwili pojawienia się zapotrzebowania na usługi logistyczne zaadresować konkretną potrzebę do konkretnego dostawcy wiedząc, iż w portfelu usług posiada on rozwiązanie/usługę, która nas interesuje. Firmy transportowe i logistyczne będą z kolei mogły poznać specyfikę danego nadawcy, wymagania formalne związane z przetargami oraz plany dotyczące rozwoju jego sieci logistycznej, po czym odpowiednio dostosować procedury w swojej organizacji.

Termin i miejsce
bkgd_hotel_boss.jpg

TERMIN I MIEJSCE

25-26 września 2024, Warszawa

Hotel BOSS Warszawa położony jest w dogodnej lokalizacji, na malowniczych terenach Mazowieckiego Parku Krajobrazowego z dala od zgiełku wielkiego miasta. Lokalizacja poza ścisłym centrum pozwala ominąć kłopoty związane z korkami oraz brakiem miejsc parkingowych. 

Atutem hotelu jest wspaniała kuchnia! Wyśmienite potrawy kuchni polskiej i europejskiej, z pewnością zadowolą najbardziej wybrednych smakoszy!

 Eurologistics and BVL International events in numbers 

Lectures. Debates, Networking. Meetings.

60

Over 60 speakers from Poland and abroad

50

50 lectures
and expert debates

700

Over 700 participants
from the TSL industry

300

Representatives from over 300 companies
Organizers
BVL logo.png

BVL International Chapter Poland Bundesvereinigung Logistik e.V. is an organization of managers and owners of TSL companies and logistics divisions in industry and commerce. The number of members in Europe exceeds 10,000. In different regions of the world there are units called BVL International, in Poland there is BVL Chapter Poland. In past years - before the COVID-19 pandemic - the Polish branch organized international seminars in Katowice and Warsaw.

LOGO MEDIA GROUP EUROLOGISTICS_A3.png

Eurologistics Media Group Eurologistics Media Group is a leader on the Polish market of specialized magazines and events for the logistics, transport and production sectors. We have existed since 2000 and such a long tradition has allowed us to develop an excellent position, thanks to which we reach the most important people in the industry. For over two decades, we have been hosting a logistics celebration, which is the annual Logistics, Transport and Production Gala, during which prestigious awards are presented: Logistics Operator of the Year, Supply Chain Designer and Innovative Product.

bottom of page